بازی نوسان انگشت Finger Swinger - Basic دانلود اندروید : گیمی که برای شما در نظر گرفته ایم یکی از بهترین سرگرمی های اندروید است که در اوقات فراغت شما را تا مدت ها سرگرم میکند شما در این بازی زیبا باید سنگ های قیمتی هم را رنگ را به جعبه های رنگ خود هدایت کنید.  

بازی نوسان انگشت Finger Swinger - Basic دانلود اندروید