گارفیلد و زامبی ها Garfield Zombie Defense - دانلود بازی اندروید : وقتی که گارفیلد ناچار است تا برای زنده نگهداشتن دوستانش در مقابل زامبی ها وایستد و با آنها مبارزه کند در این بازی گارفیلد از تمامی ابزار های موجود برای دفاع از ارزش های استفاده میکند و یک بازی خوش ساخت را برای شما به وجود می آورد.

گارفیلد و زامبی ها Garfield Zombie Defense - دانلود بازی اندروید