دانلود بازی ترسناک فرار Escape - اندروید : فردی به دلیل نا معلوم در شبی تاریک مورد حمله قرار میگیرد و فردای اون روز و وقتی به هوش می آید در قعله ای تاریک گیر افتاده است و تها راه نجات فرار است او باید در مقابل چالش های پیشرو دست به گریز های مکرر بزند.

دانلود بازی ترسناک فرار Escape - اندروید