نبرد برای نیریا Battle for Niria - دانلود بازی افسانه ای اندروید : شهری افسانه ای با موجوداتی عجیب دچار حادثه ای میشود و مورد حمله شورشیان قرار میگیرد شما باید در این نبرد به صورت انرادی آنها را در پازل هایی سرگرم کننده شکست دهید و باعث پیروزی شهر خود در این نبرد ها شوید.

نبرد برای نیریا Battle for Niria - دانلود بازی افسانه ای اندروید