بازی Zombie Blood خون زامبی که شما باید زامبی ها را در دسته های کوچک و بزرگ از بین ببرید و می توانید با اسلحه های اتوماتیک وغیر اتواتیک و یا از بمب و نارنجک استفاده کنید و حواستان به اطراف باشد که از پشت به شما حمله نکنند این گیم داری گرافیک وصدای زیبا و18 سطح متفاوت می باشد.

Zombie Blood