مونتزومای برق آسا Montezuma Blitz! - دانلود بازی با گرافیک بالا ویژه اندروید : مونتزوما نام ایالتی اساطیری در دنیایی دگر است. و قهرمان ها و پهلوان های خود را دارا میباشد که کار آنها نگهداری از جواهر بزرگ است که قلب تپنده و سر زنده شهر آنان است. شما باید سعی کنید تا آن را از دست ندید و این ماموریت باعث به وجود آمدن بازی های جالب برای شما میشود. 

مونتزومای برق آسا Montezuma Blitz! - دانلود بازی با گرافیک بالا وِِیژه اندروید