مبارزه ی جک و نینجاها Jack Vs Ninjas - بازی اندروید : جک قصد دارد با ترتیب یک مبارزه بین بزرگترین نینجاها و مبارزان شر توان خود را مقابل آنها محک بگذارد و به مهارت های خود اضافه کند. بازی دارای صحنه ها و پیش پرده هایی زیبا میباشد که خبر از یک گیم پلی زیبا را به شما میدهد

مبارزه ی جک و نینجاها Jack Vs Ninjas - بازی اندروید