بازی فرشتگان اسلش Angel Slash - دانلود اندروید : فرشتگان بار دیگر به زمین فرا خوانده شده اند تا در مقابل نیروهای پلیدی به مبارزه بپردازند و تا با روایت خود شاهکاری زیبا را برای گیم کردن شما خلق کنند بازی دارای یک گرافیک نسبتا خوب و گیم پلی خوب میباشد

http://dl.yekmobile.com/2013/admin66/pic/z4/angel-slash%20(1).jpg