علی بابا در دیدار از رابیت هود Ali Baba Meets Robin Hood - دانلود بازی سرگرم کننده اندرویدی : علی بابا با قالیچه پرنده خود به جنگ با پادشاه دیوانه میرود و با حمله و سرقت بردن به خزانه پادشاه که از سکه های مردم مالیات دهنده و زجر کشیده جمع شده است انها را بین مردم فقیر پخش میکند تا به این ترتیب به آنها کمک ناچیزی کرده باشد.

علی بابا در دیدار از رابیت هود Ali Baba Meets Robin Hood - دانلود بازی سرگرم کننده اندرویدی