بازی نگهبان قصر Kingdom's Keep - اندروید : شما یک جنگجوی کارکشته و مهار در شمشیر زنی هستید و به عنوان نگهبان قصر باید در مقابل لشکری مهاجم به مبارزه و دفاع بپردازید و برای شکست دادن مهاجمان از تاکتیک های زیادی استفاده کنید همچنین میتوانید از تیرانداز های قصر کمک و یاری بگیرید بازی ارائه شده یک گیم به شدت اعتیاداور با گیم پلی بی نظیر اندرویدی میباشد.

بازی نگهبان قصر Kingdom's Keep - اندروید